top of page

חוות לולים בחוף השנהב

2021

חוות לולים בחוף השנהב

אחד מענפי היצוא העיקריים של ישראל הוא ידע וטכנולוגיה חקלאית.
מדינות רבות באפריקה הן יבואניות גדולות של הטכנולוגיה והידע המתקדמים שיש לנו להציע.
בחוף השנהב החליטו להקים חוות לולים, בעזרת ידע, תכנון והדרכה של חברת ירוק 2000
התבקשנו לתכנן את פיתוח השטח להקמת שלושה לולים גדולים ומערכת הכבישים שתשרת אותם.

bottom of page