top of page

המסילה הרביעית-תעלת איילון

2022

המסילה הרביעית-תעלת איילון

פרויקט המסילה הרביעית משתרע על שטח של 12,197,142 מ"ר במסגרתו  התבקשנו ע"י הידרולוג הפרויקט, ד"ר אלעזר במברגר מהידרומודול בע"מ , לבנות מודל תלת-מימדי של שטח הפרויקט ולכלול בתוכו גם מודל ותוואי של מובלי מים קיימים.

בתהליך העבודה נבנו שני מודלים:
מודל מצב קיים (תלת מימדי) בCIVIL- 3D שבתוכו הוטמעו שני המובלים הקיימים ומודל קונספטואלי של המצב הקיים ב- INFRAWORKS .
המודלים שימשו לצורך ניתוח ותכנון מערכת הניקוז של הפרויקט.


bottom of page